Javascript er ikke slået til i din browser

Vi udvikler hele tiden nye opgaver

Hos Vikartimen udvikler vi hele tiden nye opgaver til opgavebanken.

Alle interaktive opgaver og PDF opgaver udvikles ud fra Fælles Mål - og vi er selvfølgelig altid lydhør over for nye forslag eller gode idéer til opgaver.

Opkvalificering af jeres vikartimer?

Hvis I ønsker at opkvalificere jeres vikartimer på skolen, så har vi løsningen:

Danmarks største opgavebank til vikartimer

Vi udvikler hele tiden nye opgaver, og vores opgaver kan også bruges som supplerende undervisningsmateriale.

Opgavebanken dækker samtlige klassetrin og næsten alle fag, og opgaverne følger ministeriets Fælles Mål. Til hver PDF opgave hører en vikarguide med en vejledning i præsentation af opgaven og gennemførelse af vikartimen.

Online tilmelding for 14 dages gratis prøve

Følg os på Facebook

På Facebook-siden vil vi danne rammen for et forum, hvor vikarer aktivt kan dele og udveksle deres erfaringer.

Gå direkte til siden